Lá xông sau sinh- Thảo dược xông tắm Đông Y THÔNG CÁT Chăm sóc cơ thể mẹ

- 32%

16.480.248.456

Add to compare
Category:
Product is rated as #15 in category Sữa Tắm

🌿 🌿 𝑻𝑼́𝑰 𝑻𝑯𝑨̉𝑶 𝑫𝑼̛𝑶̛̣𝑪 𝑿𝑶̂𝑵𝑮 𝑻𝑨̆́𝑴 𝑴𝑬̣ 𝑽𝑨̀ 𝑩𝑬́ Đ𝑶̂𝑵𝑮 𝒀 𝑪𝑨𝑶 𝑪𝑨̂́𝑷 𝑻𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑪𝑨́𝑻
Thành phần 100% từ Thiên nhiên, không chất bảo quản sẽ luôn bảo vệ bé yêu và mẹ sau sinh mỗi ngày. Trong mỗi sản phẩm gồm có:
– 𝐾𝑖𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̂̀𝑢, 𝑐𝑜́ 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑎𝑦, 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑎̂́𝑚, đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑒̂̀ 𝑑𝑎 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑎̂̉𝑛 𝑛𝑔𝑢̛́𝑎, 𝑑𝑖̣ 𝑢̛́𝑛𝑔, 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑟𝑎 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑙𝑜̂̃ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑜̂𝑛𝑔. 𝐶ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑑𝑖̣ 𝑢̛́𝑛𝑔, 𝑚𝑢̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̣𝑡, 𝑟𝑜̂𝑚 𝑠𝑎̂̉𝑦, 𝑚𝑎̂̉𝑛 𝑛𝑔𝑢̛́𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑠𝑜̛ 𝑠𝑖𝑛ℎ.
– 𝐾𝑒́ đ𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛̣𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛 đ𝑎𝑢 đ𝑎̂̀𝑢, 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑎𝑦 đ𝑎𝑢 𝑐𝑜 𝑟𝑢́𝑡, 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒̂ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑝, đ𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑜̛́𝑝, 𝑚𝑎̀𝑦 đ𝑎𝑦, 𝑙𝑜̛̉ 𝑛𝑔𝑢̛́𝑎, 𝑚𝑢̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̣𝑡. 𝐶𝑎̂𝑦 𝑐𝑜̀𝑛 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑟𝑎 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖, ℎ𝑎̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡, 𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛, 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑝 𝑘ℎ𝑜̛́𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑙𝑎̣𝑛ℎ.
– 𝐵𝑜̂̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑎𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 đ𝑜̣̂𝑐, 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑠𝑢̛𝑛𝑔 𝑣𝑢́, 𝑡𝑎̆́𝑐 𝑡𝑖𝑎 𝑠𝑢̛̃𝑎, 𝑚𝑢̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̣𝑡 đ𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢̛𝑛𝑔 𝑚𝑢̉…
– 𝐵𝑎̣𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑖̉, 𝑘𝑖𝑚 𝑛𝑔𝑎̂𝑛 ℎ𝑜𝑎, 𝑡𝑟𝑎̀ 𝑥𝑎𝑛ℎ, 𝑡𝑜̂ 𝑚𝑜̣̂𝑐, 𝑘ℎ𝑜̂̉ 𝑠𝑎̂𝑚… 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑎̂̉𝑦 𝑙𝑢̀𝑖 𝑟𝑜̂𝑚 𝑚𝑢̣𝑛, 𝑚𝑎̂̉𝑛 𝑛𝑔𝑢̛́𝑎, 𝑣𝑖𝑒̂𝑚 𝑑𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒́, 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒, 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑐𝑎̉𝑚 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎́𝑡 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑒́, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑒́ 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑛𝑔𝑜𝑛 ℎ𝑜̛𝑛, 𝑛𝑔𝑜𝑎𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̃𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛.
Sản phẩm dạng túi lọc tiện lợi tiết kiệm thời gian cho mẹ. Không cần đi chợ mua lá tắm hàng ngày, không cần đun cả nồi nước tốn gas, tốn sức, chỉ cần 5-10 phút ngâm 𝑻𝑼́𝑰 𝑻𝑯𝑨̉𝑶 𝑫𝑼̛𝑶̛̣𝑪 𝑿𝑶̂𝑵𝑮 𝑻𝑨̆́𝑴 𝑴𝑬̣ 𝑽𝑨̀ 𝑩𝑬́ Đ𝑶̂𝑵𝑮 𝒀 𝑪𝑨𝑶 𝑪𝑨̂́𝑷 𝑻𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑪𝑨́𝑻 trong nước nóng là có ngay nước lá tắm an toàn cho bé và mẹ sau sinh.
– Lưu ý: sau khi ngâm tắm cho bé, có thể dùng bã đấy ngâm 1 lần nữa tắm cho mẹ. vừa tốt lại tiết kiệm 🙂
Dùng được cho trẻ sơ sinh và rất tốt cho phụ nữ sau sinh.
𝑻𝑯𝑨̉𝑶 𝑫𝑼̛𝑶̛̣𝑪 𝑿𝑶̂𝑵𝑮 𝑻𝑨̆́𝑴 𝑴𝑬̣ 𝑽𝑨̀ 𝑩𝑬́ Đ𝑶̂𝑵𝑮 𝒀 𝑪𝑨𝑶 𝑪𝑨̂́𝑷 𝑻𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑪𝑨́𝑻
🏠 ĐC sản xuất: Bình Đà – Thanh Oai – Hà Nội
🏠 Trụ sở chính: Số 8 – Ngõ 51 Chiến Thắng – Hà Đông – Hà Nội
🏠 Cs 1: 38 Lãn Ông – Hà Nội
🏠 Cs 2: 24 Trần Xuân Soạn – Hà Nội
Tuyển sỉ toàn quốc
Nhận gia công sản phẩm
☎️ HOTLINE: 094 1144 156
#túitắm #túitắmchobé #túitắmthảodược #túitắmthảodượcmẹvàbé #thảodượctắmbé #thảodượctắm #thảodượctắmsausinh #thảodượctắmchomesausinh #thảodượctắmchobé #thảodượctắmsau #thảodượctắmbésơsinh #thảodượctắmbéhuyềnthoại #thảodượctắmsausinhchămsóccơthẻmẹ #tắmbéthảodược #tắmbésơsinh #tắmbémẹtấm #tắmmesausinh #tắmmẹvàbé #tắmmẹvàbésausinh #tắmmẹ #tắm

Lá xông sau sinh- Thảo dược xông tắm Đông Y THÔNG CÁT Chăm sóc cơ thể mẹ
Lá xông sau sinh- Thảo dược xông tắm Đông Y THÔNG CÁT Chăm sóc cơ thể mẹ

16.480.248.456

Giá Tốt TV
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
Shopping cart