Thảo dược xông tắm,chăm sóc cơ thể Đông y gia truyền Thông Cát(Since 1918)- Hết mụn lưng, viêm lỗ chân lông trong 2

- 52%

15.938.805.653

Add to compare
Category:
Product is rated as #25 in category Sữa Tắm

🌿 🌿 𝑻𝑯𝑨̉𝑶 𝑫𝑼̛𝑶̛̣𝑪 𝑿𝑶̂𝑵𝑮 𝑻𝑨̆́𝑴 Đ𝑶̂𝑵𝑮 𝒀 𝑪𝑨𝑶 𝑪𝑨̂́𝑷 𝑻𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑪𝑨́𝑻 – 𝐻𝐸̂́𝑇 𝑀𝑈̣𝑁 𝐿𝑈̛𝑁𝐺, 𝑀𝑈̣𝑁 𝑉𝐼𝐸̂𝑀 𝐿𝐴̂𝑈 𝑁𝐴̆𝑀, 𝑀𝑈̣𝑁 𝑇𝑅𝑈̛́𝑁𝐺 𝐶𝐴́ 𝐿𝑈̛𝑁𝐺 𝑁𝐺𝑈̛̣𝐶
Thành phần 100% từ Thiên nhiên, không chất bảo quản sẽ luôn bảo vệ cơ thể bạn mỗi ngày. Trong mỗi sản phẩm Hết mụn lưng ngực với 20 gói Thảo dược xông tắm đông y gia truyền Thông Cát gồm có:
– 𝐾𝑖𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̂̀𝑢, 𝑐𝑜́ 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑎𝑦, 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑎̂́𝑚, đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑒̂̀ 𝑑𝑎 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑎̂̉𝑛 𝑛𝑔𝑢̛́𝑎, 𝑑𝑖̣ 𝑢̛́𝑛𝑔, 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑟𝑎 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑙𝑜̂̃ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑜̂𝑛𝑔. 𝐶ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑑𝑖̣ 𝑢̛́𝑛𝑔, 𝑚𝑢̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̣𝑡, 𝑟𝑜̂𝑚 𝑠𝑎̂̉𝑦, 𝑚𝑎̂̉𝑛 𝑛𝑔𝑢̛́𝑎, 𝘮𝘶̣𝘤 𝘭𝘶̛𝘯𝘨, 𝘮𝘶̣𝘯 𝘷𝘪𝘦̂𝘮 𝘭𝘢̂𝘶 𝘯𝘢̆𝘮, 𝘮𝘶̣𝘯 𝘵𝘳𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘢́ 𝘭𝘶̛𝘯𝘨, 𝘯𝘨𝘶̛̣𝘤.
– 𝐾𝑒́ đ𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛̣𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛 đ𝑎𝑢 đ𝑎̂̀𝑢, 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑎𝑦 đ𝑎𝑢 𝑐𝑜 𝑟𝑢́𝑡, 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒̂ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑝, đ𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑜̛́𝑝, 𝑚𝑎̀𝑦 đ𝑎𝑦, 𝑙𝑜̛̉ 𝑛𝑔𝑢̛́𝑎, 𝑚𝑢̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̣𝑡. 𝐶𝑎̂𝑦 𝑐𝑜̀𝑛 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑟𝑎 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖, ℎ𝑎̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡, 𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛, 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑝 𝑘ℎ𝑜̛́𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑙𝑎̣𝑛ℎ.
– 𝐵𝑜̂̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑎𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 đ𝑜̣̂𝑐, 𝑚𝑢̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̣𝑡 đ𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢̛𝑛𝑔 𝑚𝑢̉…
– 𝐵𝑎̣𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑖̉, 𝑘𝑖𝑚 𝑛𝑔𝑎̂𝑛 ℎ𝑜𝑎, 𝑡𝑟𝑎̀ 𝑥𝑎𝑛ℎ, 𝑡𝑜̂ 𝑚𝑜̣̂𝑐, 𝑘ℎ𝑜̂̉ 𝑠𝑎̂𝑚… 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑎̂̉𝑦 𝑙𝑢̀𝑖 𝑟𝑜̂𝑚 𝑚𝑢̣𝑛, 𝑚𝑎̂̉𝑛 𝑛𝑔𝑢̛́𝑎, 𝑣𝑖𝑒̂𝑚 𝑑𝑎, 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒, 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑐𝑎̉𝑚 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎́𝑡 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 bạn 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑛𝑔𝑜𝑛 ℎ𝑜̛𝑛.
Sản phẩm dạng túi lọc tiện lợi tiết kiệm thời gian cho bạn. Không cần đi chợ mua lá tắm hàng ngày, không cần đun cả nồi nước tốn gas, tốn sức, chỉ cần 5-10 phút ngâm Hết mụn lưng ngực với 20 gói Thảo dược xông tắm đông y gia truyền Thông Cát trong nước nóng là có ngay nước lá tắm an toàn, hết mụn lưng, mụn lâu năm, mụn trứng cá lưng, ngực hiệu quả.
Hết mụn lưng ngực với 20 gói Thảo dược xông tắm đông y gia truyền Thông Cát
🏠 ĐC sản xuất: Thanh Oai – Hà Nội
Tuyển sỉ toàn quốc
Nhận gia công sản phẩm
#túitắm #túitắmthảodược #thảodượctắm #mun_lung, #mun_lung_nguc, #mun_lung_for_back, #mun_viem, #thao_duoc_xong_tam, #tam_mun_lung, #tam_mun_lung_nam, #mun_dong_y, #thao_duoc_dong_y, #thao_duoc_dong_y_d

Thảo dược xông tắm,chăm sóc cơ thể Đông y gia truyền Thông Cát(Since 1918)- Hết mụn lưng, viêm lỗ chân lông trong 2
Thảo dược xông tắm,chăm sóc cơ thể Đông y gia truyền Thông Cát(Since 1918)- Hết mụn lưng, viêm lỗ chân lông trong 2

15.938.805.653

Giá Tốt TV
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
Shopping cart